054-4774552 yair@spacecat.co.il

מצגת טולי בילבולי

מצגת עבור השחקנית דנה דבורין. נבנתה עבור קהל בחוץ לארץ.
כוללת קריינות, מוסיקה ושילוב סרטי וידאו.

עיצוב – סטודיו דו-ארט.