054-4774552 yair@spacecat.co.il

מצגת לונה פארק

מצגת עבור הלונה פארק במסגרת קמפיין מטעם חברת היי-קונספט.
המצגת הציגה את כל האפשרויות של ארבעת הפרקים הגדולים בארץ.
המצגת כללה קריינות וכמובן מוסיקה.